Merged
Nyheter
Bruk av "Show-it" i temagudstjenester PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
tirsdag 18. januar 2011 14:41

BRUK AV ”SHOW IT” I TEMAGUDSTJENESTER
i Den norske kirke

Erfaringer fra Sykkylven menighet

Bakgrunn:
I Sykkylven menighet ønsket vi høsten 2010 å ha en serie med temagudstjenester, og vi fikk en positiv tilbakemelding fra bispekontoret i Møre da vi snakket med dem. Vi kjente til opplegget ”Show IT” og valgte å kalle temaserien for ”Livskvaliteter”, og planla 6 gudstjenester med temaene hentet fra Show IT.

Gjennomføring – første del av gudstjenesten
Gudstjenestene i Sykkylven har fra og med høsten 2010 vært like uansett hvilken søndag det er og uansett om det er spesielle innslag i gudstjenesten (ikke lenger ”høymesser” eller ”familiegudstjenester”). Vi begynner med ca. ½ time felles for barn og voksne, før barna går til søndagsskole og de voksne har tekstlesning, forkynnelse, forbønnsdel osv. Når det er nattverd, har barna kommet tilbake igjen fra søndagsskolen og deltatt i siste del av gudstjenesten.
Vi brukte ”familiefilmene” i den første delen av gudstjenesten. Etter en salme, innledning, syndsbekjennelse, Kyrie og Gloria, ”stoppet vi opp” og begynte å snakke om dagens tema. Vi viste de to PowerPoint-bildene fra Show IT, og mens presten snakket litt om dette, kom en ”vaskekone” inn og avbrøt presten. Et eksempel: Da vi hadde tema om Tålmodighet, kom hun inn og begynte å vaske rundt der presten stod, for hun hadde det så travelt og hadde ikke tålmodighet til å vente på at gudstjenesten skulle bli ferdig . . . Presten og ”vaskekona” snakket litt om dette, og så viste vi familiefilmen, del 1. Etter filmen var ”vaskekona” opprørt, slikt gikk ikke an! Og etter en liten samtale, ringte presten til faren i familien. Etter litt mer samtale, viste vi så familiefilmen, del 2. Deretter hengte vi opp en frukt på et tre som har stått i kirken hele høsten (vi brukte et tørt lauvtre på en juletrefot).  Vi leste sammen verset i Gal. 5,22 og avsluttet denne delen av gudstjenesten med en bønn.
På to av gudstjenestene hadde vi så utdeling av bøker, en gang til 4-åringer, en gang til 6-åringer. Det skjedde etter lesingen av Gal. 5 og bønn.
På de andre 4 gudstjenestene kom barna fram til presten og vi sang noen barnesanger.
Barna gikk så til søndagsskole. 4-åringene og 6-åringene hadde et eget opplegg der de ble kjent med bøkene de hadde fått.

Gjennomføring – siste del av gudstjenesten
Barna på søndagsskolen fikk først se dramastykket fra DVD-en i Show-IT-pakken, så snakket de litt mer om temaet og hadde tid til noen aktiviteter. Barna fikk også med seg utdelings-DVD-ene når de gikk fra søndagsskolen.
For de voksne fortsatte gudstjenesten med at presten sa litt mer innledningsvis om temaet, en leste en bibeltekst og sang en salme før prekenen.

Erfaringer
Vi opplevde at temagudstjenestene ble veldig godt mottatt. De som har ansvar for søndagsskolen opplevde at opplegget fungerte godt, barna hadde fått med seg mye forkynnelse og tanker når de kom til søndagsskolen, og det var mindre å forberede enn til en vanlig søndagsskolesamling.
De voksne ga uttrykk for at temaseriene handlet om deres liv og hverdag, og at dette var livskvaliteter det er viktig å snakke om og jobbe med, både som enkeltpersoner og i fellesskapene våre.

Bibeltekster vi brukte som lesetekster/prekentekster:
Kjærlighet:  1. Kor. 13
Glede: Fil. 4, 4-7
Vennlighet: Mark. 14, 3-9
Selvdisiplin: 1. Kor. 9, 19-27
Troskap: Klagesangene 3, 21-24 og Luk. 16, 10-13
Tålmodighet: Rom. 5, 1-7

Innspill fra ”vaskekona”

”Vaskekona” var en gjennomgangsfigur i alle gudstjenestene. Hun var kledd som en tradisjonell vaskekone, med skaut. Rollefiguren var litt inspirert av ”Vaktmesteren” (Trond Viggo) i TV-programmene til Dan Børge Akerø. Hun kom som regel inn og avbrøt presten mens han pratet og hadde begynt litt med å snakke om dagens tema.

Kjærlighet: Hun ville glede presten, så hun hadde meldt han på som mannekeng på et show neste uke, hun trodde han ville bli glad for det – han likte jo så godt å gå i kjole og være i fokus. Hun hadde i alle fall selv likt å være mannekeng. Vi snakket så litt om de ulike kjærlighetsspråk.
Glede: Hun kom inn og var veldig sur fordi noen hadde tatt vaskebøtta hennes, skjente på presten, så han også ble sur. Vi snakket litt om hvordan vi smittes av andres følelser, og vaskekona innrømte at hun hadde blitt sur ved frokosten den dagen fordi sønnen hadde veltet et melkeglass.
Vennlighet: Hun satt i benken fra starten av gudstjenesten, og når presten så henne, ble han overrasket over at hun ikke vasket i dag, men hun tenkte at hun ville glede presten med å sitte og høre på han i stedet for å forstyrre.
Selvdisiplin: Presten veltet vaskebøtten som stod bak døpefonten, ikke så mye vann i, men nok til at det fløt utover gulvet. Vaskekona kom inn og mistet selvbeherskelsen, sml. familiefilmen.
Troskap: Hun hadde lovt å vaske dagen før, men hadde ikke gjort det, og det var skittent på gulvet. Hun hadde hatt mer lyst å gå på kino.
Tålmodighet: Hun kom inn og begynte å vaske midt under gudstjenesten, fordi hun ikke hadde tid til å vente til at det var slutt. Vaskekona var også den som hang opp fruktene på treet.

Salmer:
På alle gudstjenestene sang vi en ny salme: ”Lik vinden som eg andar inn” (står i forslaget til ny salmebok). Dessuten brukte vi kor/solister. Av fellessanger/salmer brukte vi følgende:

Kjærlighet: Fra NoS: 727, 698, 312,
Glede: Fra NoS: 270, 331, 611.
Vennlighet: Fra NoS: 710, 301
Selvdisiplin: Fra NoS: 706, 698, 710
Troskap: Fra NoS: 307, 750, 611, fra S97: 71 + Stor er din trofasthet
Tålmodighet: Fra NoS: 268, 202, Fra S97: 47

Sykkylven, nov. 2010
Helge Standal, sokneprest

Sist oppdatert tirsdag 18. januar 2011 14:47
 
Sagt om SHOW IT! PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
tirsdag 18. januar 2011 00:00

Tilbakemeldinger fra ulike menigheter/forsamlinger som har prøvd ut ”Show it- Trond Cruz og åndens frukter”:

Norkirken , Sandnes:

Vi i Norkirken Sandnes brukte "Show It" som et ledd i vår undervisningsserie om åndens frukter. Vi hadde to gudstjenester i måneden med samme tema, ”Show It”- feiringen var en av disse. Den andre gudstjenesten handlet undervisningen for de voksne om det samme tema som ”Show It”-samlingen, barna gikk her til egen søndagsskolen. ”Show It” passet perfekt til familiegudstjeneste i en menighet med medlemmer i alderen 0-70 år! Ingenting jeg har funnet kan måle seg med "Show It" som misjonsredskap i det moderne, norske samfunn. Du trenger ikke være redd for å invitere med deg både venner og naboer til en "Show It"- gudstjeneste.

Vi i Norkirken- Sandnes er ingen stor menighet, men med noen gode ildsjeler som fanget visjonen for hva "Show It" kunne bety både for oss og for vår misjonsvirksomhet, gikk det helt fint å få det til. Vi hadde tre "live"- aktører og brukte filmklipp som fulgte med pakken til alt annet. Det eneste ekstra vi trengte var teknisk kyndige folk til å kjøre filmklipp på dataprojektoren. Til dette brukte vi to gutter på 14 år. Sangene var ledet av tre jenter fra 10-14 år. Ungdommene trengte tilrettelegging og litt tilsyn, menstod ellers for dette selv.

Hele menigheten fikk stor utbytte av det, og deltakerne vokste i tjeneste på grunn av  dette prosjektet.Dette anbefales på det varmeste. "Show it er kult og gøy fordi hele familien er med!" Katie 10år

Tracy Rishton

 

Betel, Hommersåk:

På Betel, Hommersåk, har vi hatt gleden av å få prøve ut Show it konseptet i 4 samlinger til nå.  Det har vi bare positive erfaringer med. Personlig synes undertegnede at Show it- er noe av det kjekkeste menighetsarbeid jeg driver med. Det føles sånn, fordi dette er et konsept som engasjerer alle aldersgrupper i menigheten. Aktørene som har vært med i Show it her i Hommersåk har sprikt i alder fra 7 - 60 år.  Dette er kjempekjekt og gir en følelse av at vi bygger menighet sammen på tvers av alder!!!

Et absolutt høydepunkt i Show it -samlingene har vært dramastykkene.  De er geniale!  De har en passe "touch" av humor, samtidig som de kommuniserer bibelhistorien rett inn i vår tid. Mottakelsen samlingene våre har fått er overveldende!  Vi opplever at det fenger barn i alle aldre. Vi har også mange ungdommer og voksne på disse samlingene. Undertegnede har fått tilbakemeldinger fra voksne som sier at de går aldri på møter ellers, men Show it - samlingene går de på, fordi de føler at det tas opp tema her som er relevante for dem i hverdagen.

Sist Show it - samling vi hadde, handlet om glede.  På denne samlingen viste det seg at det dukket opp flere 5.klassinger som ikke har vært på dette før. Dette gjorde sånn inntrykk på dem, at de tok med seg opplevelsene inn i RLE- timen på mandag morgen. Dette resulterte i at hele klassen ble engasjert i samtale rundt dette med glede, og viktigheten av at vi ikke stjeler gleden fra hverandre. Når vi får sånne tilbakemeldinger, skjønner vi at vi når ut med budskapet i samlingene, og vi skjønner at det setter i gang mange prosesser hos både barn og voksne.  En sånn respons gjør det utrolig meningsfylt å jobbe med disse familiesamlingene, og det gjør at vi går for Show it 100% i vår menighet!!

Elbjørg Myrene

 

Norforsamlinga, Vigrestad:

Me har brukt Show it 3 gonger dette semesteret. Me har starta samlingane kl 17.00, og avslutta med kveldsmat kl 18.00. Fleire gonger har vi hatt fullt hus, kanskje 220 med stort og smått. Me har hatt ein gjeng som har vore med på dramastykka, og det har fungert veldig godt. Trond Cruz sin rolle har vorte spelt meget bra av ein kar på ca.25 år. Han har passa perfekt i rolla. Fram til no er erfaringane med Show it veldig bra!

Kjetil Stokkeland,

Forsamlingsleiar

 

Flekkerøy menighet

Flekkerøy menighet har til nå fått oppleve 2 Show It - arrangementer til glede for liten og stor. Til våren vil vi kjøre de fire neste, og dessuten fokusere på ”Åndens frukter” på egne temagudstjenester for voksne og ungdom. Vi tror mange andre menigheter i vårt langstrakte land vil ha stor glede av å gjøre det samme. Vi har hatt to fulle hus så langt, og mye gøy for de som jobber med å skape ”morroa”. Vi har for det meste valgt å rydde all vanlig liturgi og kirkelige handlinger til side disse søndagene, men kombinerer for eksempel med trosopplæring der det måtte passe. Jeg tror også det må være mulig å holde Show It innenfor rammen av en foreskrevet Familiegudstjeneste. I hvert fall om folk er villige til å strekke seg en del over timen.

Tusen takk til dere som lager Show it! Gud velsigne dere videre!

Gunnar Lindtveit

Sogneprest Flekkerøy, Kristiansand

 

Tønsberg Frikirke

Vi i Tønsberg Frikirke er så glad for at Show it finnes, og vi har hatt
stor glede av å bruke det i vår menighet. For oss som er med i Show it-
teamet har det vært lærerikt, trosstyrkende, sosialt og veldig gøy. Supert
å få noe som er ferdig, for så å tilpasse det til vårt eget. Vi er alltid
to programledere som har dialog med en fantastisk Trond Cruz. Vi har eget
lovsangsteam og dramateam som alltid er med oss. Vi er tre familier som
driver show it arbeidet, og både voksne og barn er med i forarbeid og
på scenen på disse familiesamlingene. Flott arbeid å drive sammen som
en familie. Både pastor og menighet er veldig fornøyd med Show it, og
dette har blitt en viktig del av familiearbeidet i menigheten vår. Flott å
kunne dele ut en dvd til alle familier før de går hjem. Familier er veldig
fornøyd, og sier at det har blitt en viktig del av trosopplæringa i
heimen. Show it setter "Tro på hjemmebane" i fokus. Vi anbefaler alle
menigheter å prøve dette, men en liten advarsel tilslutt: ”Har dere først
prøvd Show it, så klarer dere ikke å slutte....."

Kaja Haugeland

Tønsberg frikirke

 

Undheim menighet

I høst så kasta presten, ”Trond Cruz” og en praktisk tilrettelegger på Undheim seg rundt og tok i bruk Show-it i to familiegudstjenester; Høst-takke-gudstjenesten og avslutning for ”Størst av alt” med 5.- klassingene. Vi hadde ingen komité og laget ingen kulisser – bortsett fra treet med fruktene, og opplegget fungerte strålende! Ungdommene og 5. klassingene kjørte hvert sitt dramastykke. Sangforslagene brukte vi ikke, men barnehage-barna sang første gangen, og barnekoret den neste. I barnehagen hadde den felles opplevelsen de hadde hatt om temaet ”vennlighet” blitt samtaleemne hele uka etter! Vi erfarte at budskapet og innholdet i opplegget kommuniserer utmerket til alle.

Tilbakemeldinger forteller at mennesker blir berørt, og det skjer uavhengig av hvor mye vi har kapasitet til å organisere og jobbe på forhånd. Dialogene og filmene ligger klar, så sett i gang på deres måte, med deres ressurser, klipp og lim -  bare gi det videre!

Hanne Brit Sandsmark,

Undheim menighet (den norske kirke)

 

"Nå har vi hatt første show it , på menighetsweekend med Tønsberg frikirke, og det gikk så bra. Det var knallgøy, og folk var så imponert over opplegget. Så nå er vi endelig igang, og vi er så takknemlige for at dette finnes. Takk og takk.
Vi trenger flere dvd'er....
Ha en velsigna dag, og hils alle på fam. verkstedet og si at vi er så glad for at show it finnes. TUSEN TAKK."

Kaja – Tønsberg frikirke


"Nå har vi hatt vår første familiefeiring med Trond Cruz. Fytti, det var gøy! Og FOR et opplegg dere har laget. Det var jo bare å stupe inn i det.
Vår Trond ligner ikke på den Trond Cruz vi traff på Visjon. Vår er annerledes (gul og kul!), men har det samme budskap. Kulissene er også annerledes – det hele er blitt til et gutterom i gult og blått.  Søndag kveld satt familien foran TV’en. Det var tid for å se på show it-dvd’en om tålmodighet. Hos gutta slo det veldig godt an. Humoren treffer dem akkurat. Vi voksne kjenner også at vi er midt i målgruppen. Lærerikt og utfordrende.
"
Hilsen Hilde – Bryne frikirke


"Opplegget er genialt bra, og vi er allerede godt i gang med å planlegge første feiring"
Hilsen Eirik Hauge, Storsalen, Oslo


”Mangt og mye som gjerne kunne henge mer sammen, får hjelp til det med Show it. Humor og trosopplæring, lek og lovsang.  Og ikke minst: Barna og de voksne sammen. Når festen er over har Show it blitt med oss hjem i hverdagen. Vi har satt på dvd-ene og fått verdifull hjelp i familien til å snakke videre om de livsnære temaene.”

Vidar Mæland Bakke, medlem i Bymenigheten-Sandnes, prest, menighetskonsulent NMS og leder av NMS sitt Nettverk for menighetsutvikling.


”Show it har vært et høydepunkt for hele familien! Show it tar opp viktige temaer som er lett å snakke videre om hjemme.”
Anne Marie Røise, medlem i Bymenigheten-Sandnes, mor og lærer.


”Dette er et opplegg jeg som prest lenge har ønsket meg. På en kreativ og spennende måte får barn og voksne lære, erfare og oppleve sammen, enten det er i en gudstjeneste eller i en egen familiesamling. Men enda viktigere er kanskje den hjelpen foreldre får til å snakke med barna i etterkant, ved hjelp av DVD-en som deles ut. Derfor er dette opplegget et funn for alle menigheter og forsamlinger som ønsker å ta trosopplæringen av neste generasjon på alvor.”

Helge Standal, prest og menighetsutvikler. Har vært med å starte Frøyland-Orstad kyrkjelyd og Bymenigheten-Sandnes. Er nå prosjektprest i Jåttåvågen og jobber hos Duplo Data AS

Sist oppdatert tirsdag 18. januar 2011 19:14
 
Serie 2 er ferdig! PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
tirsdag 18. januar 2011 00:00

"Ronny Hood og Guds fulle rustning"

Familieverkstedet er nå ferdig med å produsere serie 2. Den nye serien handler om ridderen Ronny Hood, og teksten er hentet fra Ef 6.13-18. Ronny Hood har lest om Guds fulle rustning, og dermed tror han at alle kristne skal gå kledd i rustning til enhver tid. Vårt prosjekt i Show it er å få han til å forstå at han kan kle av seg den tunge bekledningen, og at han likevel er beskytta av Gud. Temaene for feiringene er Sannhet, Rettferd, Beredskap, Tro, Frelse og Bønn. Serien blir et ”trosprosjekt” hvor Ronny Hood lærer å stole på at Gud verner om han og alle deler av livet hans. Vi er overbevist om at disse temaene vil bli nyttige og fruktbare å jobbe med for menigheter og familier, og vi er glad for å kunne presentere det ferdige resultatet!

 

 

Sist oppdatert onsdag 19. januar 2011 15:09
 
Show-it i Bryne Frikyrkje PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Steinar Barmen   
mandag 15. mars 2010 17:31
”Show it!” innkluderer og engasjerer. Det er gudsteneste på ein måte som vi ikkje har sett før. I utgangspunktet er dette lagt opp for dei unge, men her får alle noko å tenke på.

Show it er eit nytt konsept for familiegudsteneste som er utvikla av to unge damer frå Sandnes. Leiarane i Bryne Soul Children (BSC) vart kjent med dette på Visjon  og på Barneleiarkonferansen som var i Frøyland/Orstad i vår. Dei fann ut at dette ville dei prøve her hos oss i Bryne Frikyrkje.

Det er i alt utarbeidd opplegg for seks gudstenester. Vi har hatt tre no i haust og så kjem det tre nye til våren. Gudstenestene er alle bygd opp rundt tema frå Gal. 5, 22 der det står om Andens frukt. No i haust har tema vore ”tolmodighet, venlighet og selvkontroll.” Til våren er det ”kjærlighet, glede og trofasthet”.

– Det meste av gudstenester og forkynning er bygd på jentene sine premissar. Alt skal liksom vere så snilt og roleg. Men ”Show it!” er heilt annleis. Her er det masse som skjer, full fart, og liv og røre. Dette er noko som også engasjerer gutane. Og så er her masse humor. Det er lov å le og ha det gøy, også i kyrkja, seier ein av leiarane i BSC, Grethe Ueland.

Betre saman

– Det som er bra med dette opplegget, er at bibelteksten vert veldig levande. Alt vert liksom så veldig nært. Ein av hovudmålsetjingane for alt dette er ”Betre saman”. Og skal vi få det betre saman, på alle livets område, så er det naturleg å starte med familien, fortel Norunn Lende, som også er ein av leiarane i BSC.

Det er tydeleg at ungdomane i BSC går inn for dette med liv og lyst. Dei unge er veldig ivrige og synest dette er kjempekjekt. Men for å få til dette, så har BSC måtte gå ut og hente inn andre, både unge og vaksne. Der er også med folk som ikkje bekjenner seg som kristne. Dei og går 100% inn for dette og synest det er veldig spennande.

– Responsen har vore veldig positiv. Her skjer det noko heile tida, og det har vist seg at spesielt gutar som kan vere vanskelege å få med på gudstenestene let seg eingasjere av dette.  Men også vaksne får noko ut av desse samlingane. Bodskapen treff alle på ein eller annan måte. Det har vi også fått tilbakemelding på, seier Norunn Lende.
Trond Cruz

Podiet i kyrkja, eller scena om du vil, er bygd om til eit guterom der hovedpersonen Trond Cruz bur. Han er på ”rommet sitt” heile tida. Trond er ein skikkeleg tøffing som er kledd i gul dress og går med solbriller. Han er veldig sjølvoppteken og vil ikkje dele noko av livet sitt med andre.

– Det har vore ei stor utfording for meg å vere Trond Cruz. Sjølv om eg likar å vere skodespelar, så har det ikkje vore så lett å setje seg inn i denne rolla. Eg har to gutar heime, og det trur eg har hjelpt meg til å spele betre med hensyn til både det verbale og det nonverbale språket. Det har vore mykje øving og mykje arbeid for å få tak i alt som skal til av kostymer. Men eg lærer mykje og får masse sjølv, så då går det veldig bra, seier Grethe Ueland, alias Trond Cruz.

Grethe har forresten fått engasjert heile familien i dette opplegget. Begge gutane er med, og mannen som har laga kulissane.

– ”Show it” har ein klar rolle for Trond, men vi har gjort han jærsk og tilpassa han våre forhold.  Sjølv om han er tøff, så lærer han heile tida og er stadig i endring. Han tek no til å forstå at det kanskje ikkje er så dumt å sleppe andre litt inn på seg. Og når det er håp for Trond Cruz, då er det håp for alle, seier ei tydelg engasjert Grethe Ueland til slutt.

Sist oppdatert mandag 15. mars 2010 18:30
 
Show-it i Flekkefjord frikirke PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek, Budbæreren   
mandag 08. februar 2010 10:21

Tekst og foto Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek, Budbæreren

Åndens frukter i utfoldelse i familien. Det er tema for en rekke kreative familiesamlinger flere menigheter nå kjører, ”Show it”. Også Flekkefjord Frikirke ble inspirert under sommerstevnet Visjon til å prøve dette ut i egen menighet.

Små og store får le sammen, synge sammen og noe å tenke på. Familieverkstedet, hvor FriBU er medeier har laget et opplegg for seks show og dvd med materiell familiene kan bruke hjemme i etterkant av samlingene.

Først er familien sammen på et kult arrangement, som er laget slik at en 11 årig gutt skal være fornøyd. De menighetene som har kjøpt konseptet, får dvd med filmer fra situasjoner i en familie. De får sanger, opplegg for bibeldrama og mye mer. Alt ligger ferdig og menigheten kan velge å bruke så mye eller lite av materiellet de ønsker.

 

 

 

 

 

 

Denne søndagen er det Show it i Flekkefjord - med tema vennlighet.

-       Det fine med å arrangere et slikt show er at vi får inkludert mange mennesker, både unge og voksne. Det trengs mange til det tekniske, musikere, sangere og programledere. Mange ungdommer ble med! Det har vært veldig gøy, sier Gerd Ravnå.

På ulikt vis blir tema vennlighet belyst for å vise hvordan det blir i en familie hvis ikke man er vennlige. Slikt sett ser barn og voksne den forskjell dette utgjør. Alt er gjort på en humoristisk måte.

Det er mange på denne gudstjenesten og showet ser ut til å fenge. På vei til kirkekaffe får hver familie en dvd med seg hjem, for å kunne snakke sammen om tema.

25 av Frikirkens menigheter har allerede kjøpt materiell til å lage dette Show it konseptet hjemme i sin menighet. De har også kjøpt DVDer som oppfølgingsmateriell til de familiene som kommer på familiefeiringen. Familiene får da stoff til samtale hjemme. Det er et hovedpoeng for Familieverkstedet og FriBUs Ingrid Heskje, som er en av dem som står bak.

 

Sist oppdatert mandag 15. mars 2010 18:49
 


Bestill materiell