Merged
Bruk av "Show-it" i temagudstjenester PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
tirsdag 18. januar 2011 14:41

BRUK AV ”SHOW IT” I TEMAGUDSTJENESTER
i Den norske kirke

Erfaringer fra Sykkylven menighet

Bakgrunn:
I Sykkylven menighet ønsket vi høsten 2010 å ha en serie med temagudstjenester, og vi fikk en positiv tilbakemelding fra bispekontoret i Møre da vi snakket med dem. Vi kjente til opplegget ”Show IT” og valgte å kalle temaserien for ”Livskvaliteter”, og planla 6 gudstjenester med temaene hentet fra Show IT.

Gjennomføring – første del av gudstjenesten
Gudstjenestene i Sykkylven har fra og med høsten 2010 vært like uansett hvilken søndag det er og uansett om det er spesielle innslag i gudstjenesten (ikke lenger ”høymesser” eller ”familiegudstjenester”). Vi begynner med ca. ½ time felles for barn og voksne, før barna går til søndagsskole og de voksne har tekstlesning, forkynnelse, forbønnsdel osv. Når det er nattverd, har barna kommet tilbake igjen fra søndagsskolen og deltatt i siste del av gudstjenesten.
Vi brukte ”familiefilmene” i den første delen av gudstjenesten. Etter en salme, innledning, syndsbekjennelse, Kyrie og Gloria, ”stoppet vi opp” og begynte å snakke om dagens tema. Vi viste de to PowerPoint-bildene fra Show IT, og mens presten snakket litt om dette, kom en ”vaskekone” inn og avbrøt presten. Et eksempel: Da vi hadde tema om Tålmodighet, kom hun inn og begynte å vaske rundt der presten stod, for hun hadde det så travelt og hadde ikke tålmodighet til å vente på at gudstjenesten skulle bli ferdig . . . Presten og ”vaskekona” snakket litt om dette, og så viste vi familiefilmen, del 1. Etter filmen var ”vaskekona” opprørt, slikt gikk ikke an! Og etter en liten samtale, ringte presten til faren i familien. Etter litt mer samtale, viste vi så familiefilmen, del 2. Deretter hengte vi opp en frukt på et tre som har stått i kirken hele høsten (vi brukte et tørt lauvtre på en juletrefot).  Vi leste sammen verset i Gal. 5,22 og avsluttet denne delen av gudstjenesten med en bønn.
På to av gudstjenestene hadde vi så utdeling av bøker, en gang til 4-åringer, en gang til 6-åringer. Det skjedde etter lesingen av Gal. 5 og bønn.
På de andre 4 gudstjenestene kom barna fram til presten og vi sang noen barnesanger.
Barna gikk så til søndagsskole. 4-åringene og 6-åringene hadde et eget opplegg der de ble kjent med bøkene de hadde fått.

Gjennomføring – siste del av gudstjenesten
Barna på søndagsskolen fikk først se dramastykket fra DVD-en i Show-IT-pakken, så snakket de litt mer om temaet og hadde tid til noen aktiviteter. Barna fikk også med seg utdelings-DVD-ene når de gikk fra søndagsskolen.
For de voksne fortsatte gudstjenesten med at presten sa litt mer innledningsvis om temaet, en leste en bibeltekst og sang en salme før prekenen.

Erfaringer
Vi opplevde at temagudstjenestene ble veldig godt mottatt. De som har ansvar for søndagsskolen opplevde at opplegget fungerte godt, barna hadde fått med seg mye forkynnelse og tanker når de kom til søndagsskolen, og det var mindre å forberede enn til en vanlig søndagsskolesamling.
De voksne ga uttrykk for at temaseriene handlet om deres liv og hverdag, og at dette var livskvaliteter det er viktig å snakke om og jobbe med, både som enkeltpersoner og i fellesskapene våre.

Bibeltekster vi brukte som lesetekster/prekentekster:
Kjærlighet:  1. Kor. 13
Glede: Fil. 4, 4-7
Vennlighet: Mark. 14, 3-9
Selvdisiplin: 1. Kor. 9, 19-27
Troskap: Klagesangene 3, 21-24 og Luk. 16, 10-13
Tålmodighet: Rom. 5, 1-7

Innspill fra ”vaskekona”

”Vaskekona” var en gjennomgangsfigur i alle gudstjenestene. Hun var kledd som en tradisjonell vaskekone, med skaut. Rollefiguren var litt inspirert av ”Vaktmesteren” (Trond Viggo) i TV-programmene til Dan Børge Akerø. Hun kom som regel inn og avbrøt presten mens han pratet og hadde begynt litt med å snakke om dagens tema.

Kjærlighet: Hun ville glede presten, så hun hadde meldt han på som mannekeng på et show neste uke, hun trodde han ville bli glad for det – han likte jo så godt å gå i kjole og være i fokus. Hun hadde i alle fall selv likt å være mannekeng. Vi snakket så litt om de ulike kjærlighetsspråk.
Glede: Hun kom inn og var veldig sur fordi noen hadde tatt vaskebøtta hennes, skjente på presten, så han også ble sur. Vi snakket litt om hvordan vi smittes av andres følelser, og vaskekona innrømte at hun hadde blitt sur ved frokosten den dagen fordi sønnen hadde veltet et melkeglass.
Vennlighet: Hun satt i benken fra starten av gudstjenesten, og når presten så henne, ble han overrasket over at hun ikke vasket i dag, men hun tenkte at hun ville glede presten med å sitte og høre på han i stedet for å forstyrre.
Selvdisiplin: Presten veltet vaskebøtten som stod bak døpefonten, ikke så mye vann i, men nok til at det fløt utover gulvet. Vaskekona kom inn og mistet selvbeherskelsen, sml. familiefilmen.
Troskap: Hun hadde lovt å vaske dagen før, men hadde ikke gjort det, og det var skittent på gulvet. Hun hadde hatt mer lyst å gå på kino.
Tålmodighet: Hun kom inn og begynte å vaske midt under gudstjenesten, fordi hun ikke hadde tid til å vente til at det var slutt. Vaskekona var også den som hang opp fruktene på treet.

Salmer:
På alle gudstjenestene sang vi en ny salme: ”Lik vinden som eg andar inn” (står i forslaget til ny salmebok). Dessuten brukte vi kor/solister. Av fellessanger/salmer brukte vi følgende:

Kjærlighet: Fra NoS: 727, 698, 312,
Glede: Fra NoS: 270, 331, 611.
Vennlighet: Fra NoS: 710, 301
Selvdisiplin: Fra NoS: 706, 698, 710
Troskap: Fra NoS: 307, 750, 611, fra S97: 71 + Stor er din trofasthet
Tålmodighet: Fra NoS: 268, 202, Fra S97: 47

Sykkylven, nov. 2010
Helge Standal, sokneprest

Sist oppdatert tirsdag 18. januar 2011 14:47
 
Bestill materiell