Merged
DagenMagazinet PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Ove Eikje   
tirsdag 06. oktober 2009 00:00

Spennende opplegg for familiesamlinger/gudstjenester
Show It er et nytt konsept som er utarbeidet for samlinger for hele menigheten. Hensikten er å samle foreldre og barn til felles undervisning om viktige temaer.

– Dette er et opplegg som er prøvd ut i ByMenigheten i Sandnes, og vi har allerede fått kjemperespons, forteller Ingrid Halvorsen Heskje til DagenMagazinet. Over 20 Frikirker har kjøpt dette produktet. Storsalen menighet i Oslo starter snart med Show it gudstjenester. Hun har utarbeidet Show It sammen med Ann Sigrun Vignes, og de prøver nå å gjøre konseptet kjent rundt i Kristen-Norge.

Annerledes familiegudstjeneste

Vi ønsker å tilby en annerledes familiegudstjeneste. Samlingene er lagt opp med tanke på at barna trenger variasjon, og vi bruker både film, drama, dans og sang. De seks temaene i den første serien er hentet fra Galaterne 5,22, og handler om tålmodighet, vennlighet, selvbeherskelse, glede, trofasthet og kjærlighet, forteller Halvorsen Heskje.

Hun legger til at som hjelpemiddel for å arrangere disse familiesamlingene har de laget et hefte med ulike forslag til regiplaner, undervisning, dramastykker og forslag til dekor/sanger. Det er også utarbeidet et forslag til gjennomføring med liturgi.

Bruk av film
Det er fire filmer til hver samling, - en introfilm, to om familielivet og en humorfilm. Dramastykket til temaet er også filmatisert, og kan benyttes om en ikke har ressurser til å kjør dette "live", forteller hun.
I tillegg tilbyr opplegget ti dvd-er til hvert av de seks temaene som kan deles ut som etterarbeidsressurs til familiene. Det er mulig å bestille flere dvd-er dersom en har flere famlier knyttet til menigheten. Hele Show It-pakken koster 5.890 kroner.

– Det er meningen at denne ressurspakken skal kunne brukes ulikt alt etter hvilke behov en har i de ulike forsamlingene, og vårt opplegg passer like godt i små som i store menigheter. Vi har utarbeidet flere forslag til kjøreplaner, slik at en kan velge den en synes vil fungere best. En vil også kunne plukke ut sang og musikk etter smak og behag, sier Ingrid Halvorsen Heskje. Men vil en ha en helt ferdig kjøreplan med sanger og alt, så finner en det også i heftet.

Trosopplæring i hjemmet

Jeg vil spesielt fremheve viktigheten av dvd-ene til bruk i hjemmet, for dette er virkelig trosopplæring, og mor og far har stor påvirkning på sine barn. Når kristendomsfaget er borte i skolen, er det enda viktigere enn før at barna får opplæring i kristen tro hjemme, og derfor vil vi spille på lag med foreldrene, sier Halvorsen Heskje. For å bygge sterke familier, og for å styrke barns trosutvikling, er det avgjørende at foreldre får redskaper de kan nyttiggjøre seg. Det er viktig at kirken blir en betydningsfull samarbeidspartner i dette arbeidet.

Hun viser til at det er kostbart å produsere dvd-er, men dette er et medium som mange barn bruker flittig.

– Hvis de opplever trivsel når de ser på våre dvd-er, er det lettere å lære. Vår målgruppe er familier med barn opp til 13 år. Hvis tenåringsgutter synes dette er kjekt, så treffer vi hele familien, sier hun. Etter en slik familiefeiring, vil forhåpentligvis både foreldre og barn kjenne at de har fått en spennende og givende opplevelse.. Ønsket vårt har vært at opplegget skal oppleves både morsomt og lærerikt for barn og voksne.

Familieverkstedet
Show It ble klart for markedet i slutten av august. Det selges gjennom Familieverkstedet A/S, der investorene er Bymenigheten-Sandnes, FriBu (Frikirkens Barn og Unge), Acta (barn og unge i Normisjon), Betaniastiftelsen, Vestad Lighting og Duplo Data.

– Vi var nettopp på inspirasjonskurs i Sola menighet, og vi reiser over hele landet for å ha kurser og konferanser om Show It. Frikirken i Bryne og Tønsberg har allerede tatt i bruk opplegget, forteller inititativtageren, som også har arbeider på deltid i FriBu.

– Hvordan kom dere på dette konseptet?

– ByMenigheten i Sandnes ønsket å arrangere gudstjenester i kulturhuset med lavere terskel, og vi var noen som ble spurt om å ta ansvar for barnearbeidet. Vi ville gjøre det anderledes og startet allerede da på å lage serier  som var relvante,m/bruk av film og dekor til temaet. Vi kalte disse gudstjenestene for Helt konge-show, svarer Ingrid Halvorsen Heskje.

– Dette utviklet seg raskt og vi samlet 200 barn, og flere av foreldrene ønsket også å være til stede på disse samlingene. Dette førte til en drøm vi hadde hatt lenge om å arrangere familiesamlinger der foreldre og barn var sammen i samme rom, og slik ble det, legger hun til.

I desember i fjor gjennomførte ByMenigheten første samling med Show It, og de har etter hvert prøvd ut de seks samlingene i pilotmenigheten.

Satser på markedsføring
De ønsker nå å tilby sitt konsept til menigheter i hele landet, og har flere utfordringer denne høsten.

– Vi skal presentere vårt opplegg under et seminar på Den norske kirkes trosopplæringskonferanse på Lillestrøm i oktober, og dessuten vil vi være tilstedet på Willow Creeks lederkonferanse i Sandnes, Kristiansand og Oslo.

Vi mener at vi har utarbeidet et godt og brukervennlig verktøy for både store og små menigheter, og håper at mange vil benytte seg av det, sier Halvorsen Heskje. Ta gjerne kontakt med oss.

 

Sist oppdatert tirsdag 20. oktober 2009 22:36
 
Bestill materiell