Merged
Barneledermagasinet PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Ann Sigrun Vignes   
onsdag 16. september 2009 21:50

Artikkel i Barneledermagasinet høsten 2009

SHOW IT

”Foruroligende mange barn forlater kristentroen når de vokser opp og blir voksne. Vi er derfor nødt til å revurdere måten vi driver kirkene våre på. Det er på høy tid at kirkene begynner å utruste foreldre, spesielt fedre, til å oppdra barna i en kristen tro.” Dette sier Rusty Russel i Mark Holmens bok ”Tro på hjemmebane”.
I Ordspråkene 22, 6 står det: ”Lær gutten den veien han skal gå, når han er ung. Så forlater han den ikke når han blir gammel.” Disse viktige perspektivene er utgangspunktet for Familieverkstedet sitt arbeid. Etter å ha jobbet med barn i menigheter i mange år, opplevde vi at flere etterspurte ressurser som kunne styrke foreldrenes arbeid på hjemmebane. For å bygge sterke familier, og for å styrke barns trosutvikling, er det avgjørende at foreldre får redskaper de kan nyttiggjøre seg. Det er viktig at kirken blir en betydningsfull samarbeidspartner i dette arbeidet.
Familieverkstedet har dette året arbeidet med å produsere aktuell undervisning som kan brukes i kirkens arbeid. Vi har laget 6 ferdige familiefeiringer med aktuelle temaer. I tillegg har vi laget dvd-er med ”barne-tv” for hele familien. Disse dvd-ene kan familien bruke hjemme, slik at de skal kunne jobbe videre med temaet som ble presentert på gudstjenesten. Dette produktet har familieverkstedet kalt ”SHOW IT”!

Show it:

Show it-konseptet er todelt, og består av følgende elementer:

Familiefeiring: En annerledes familiegudstjeneste. Hensikten er å samle foreldre og barn til
felles undervisning om viktige og aktuelle temaer. Samlingen er lagt opp med tanke på at barna trenger variasjon, og vi bruker dermed både film, drama, dans og sang. Temaene som blir presentert er hentet fra Bibelen, og skal være nyttige og tidsaktuelle for barn og foreldre.

Familieressurs: Dvd som blir delt ut etter hver familiefeiring. Her finner en undervisning om
temaet, filmer, bibelhistorier, oppgaver, utfordringer, spill eller lek. Denne skal være et verktøy som familien kan bruke hjemme som et utgangspunkt for å implementere undervisningen i hverdagslivet.

Åndens frukter og Trond Cruz:

Denne første serien vi har produsert handler bl.a. om rollefiguren ”Trond Cruz”. Trond har ikke familie, og har bosatt seg på SHOW IT-scenen. Han er imidlertid veldig engasjert og har mange meninger om det som handler om familieliv. Gjennom hans engasjement, og programlederens undervisning, får deltakerne på disse feiringene nyttig undervisning som kan være til god hjelp i familiens hverdagsliv. Temaene i denne serien om Trond Cruz er hentet fra Åndens frukter i Gal 5, 22-23:

 

SHOW IT-feiringer som familiearbeid i DIN menighet?

Ønsker din menighet å starte med et nytt og kreativt familiearbeid, eller trenger dere hjelp til å friske opp et allerede etablert arbeid, ta GJERNE kontakt med oss. Familieverkstedet tilbyr kurs om dere ønsker starthjelp eller inspirasjon.

Sist oppdatert tirsdag 20. oktober 2009 22:36
 
Bestill materiell