Merged
Hva er show it PDF Skriv ut E-post

Show it-konseptet er todelt, og består av følgende elementer:

Familiefeiring: En annerledes familiegudstjeneste. Hensikten er å samle foreldre og barn til felles undervisning om viktige og aktuelle temaer. Samlingen er lagt opp på barnas premisser ved bruk av film, drama, dans og sang. Temaene som blir presentert er hentet fra Bibelen, og skal være nyttige og tidsaktuelle for barn og foreldre.

Familieressurs: Dvd som blir delt ut etter hver familiefeiring. Her finner en undervisning om temaet, filmer, bibelhistorier, oppgaver, utfordringer, spill eller lek. Denne skal være et verktøy familien skal kunne bruke hjemme. På denne måten ønsker en at undervisningen man har fått på familiefeiringen lettere skal kunne integreres i familielivet.

Visjonen er ”å skape positiv forandring i familien”.

Les mer her

 
Bestill materiell